ประวัติศาสตร์

ในปี 2008

เครื่องจักรกลซีเอ็นซี

แม่พิมพ์แทรกด้วยเครื่องจักร 3 คน

ในปี 2010

ส่งออกผลิตแม่พิมพ์พลาสติก

จัดตั้งทีมแม่พิมพ์ส่งออกกับ 30 คน

ในปี 2558

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

จัดตั้งทีม R&D โดยมีนักออกแบบ 5 คน

ในปี 2561

ตั้งสำนักงานในสิงคโปร์

ตั้งทีมบริการ 6 คน

ในปี 2020

เรามักจะเป็นทาง

ทีมงาน R&D กับนักออกแบบ 10 คนการผลิตกับ 80 คน